3) Umawiasz się z nami na godzinę i zostawiasz samochód